Kurser

Green Adventure tilbyder en lang række firmakurser samt kurser for privatpersoner. Fælles for dem alle er at de er bygget op omkring et teambaseret miljø.

Personlig udviklingArbejdsglædeProces og udviklingKajakkurser

Personlig udvikling

Personlig udvikling er kurser, hvor du præsenteres for værktøjer og aktiviteter, som sætter fokus på personlig udvikling – oftest i fællesskab med andre kursister. Konceptet er udviklet og bygget op om et intensivt personligt udviklingskursus i et teambaseret miljø.

Kurset afvikles i en afmålt kombination af viden og teori typisk med udgangspunkt i et adventure-forløb, hvor teorien afprøves i praksis. Efter adventureforløbet vil der være en evaluering og erfaringsopsamling med henblik på at omsætte de nye erfaringer fra handling til udvikling i hverdagen.

Det sagde Crisplant
Kontakt os for et godt tilbud
firmakurser

Arbejdsglæde

Vi bruger rigtig meget tid på vores arbejdsplads, så hvorfor ikke være glade for at være der? At skabe en kultur, hvor det er sjovt, udfordrende og ikke mindst produktivt, tager tid, og der skal arbejdes målrettet på at skabe det miljø, man ønsker i virksomheden. Skabelsen af et godt miljø på arbejdspladsen er et fælles projekt, hvor både ledelse og medarbejdere bliver nødt til at tage ejerskab. Ledelsen har dog det primære ansvar for at skabe rummet, så det gør det let at være glad på sit arbejde. Højere løn, bonus eller firmagoder gør det ikke alene.

Workshoppen i arbejsglæde kan vare fra timer til dage alt efter behov.

Det sagde PJU Tradium
Kontakt os for et godt tilbud
firmakurser

Proces og udvikling

“Den bedste måde at få en god idé på, er at få en masse idéer.”
Skal der forandring eller nytænkning til i virksomheden, teamet, klassen eller på holdet, så er idéudvikling en mulighed.

Det kan ofte være en udfordring for virksomheder, teams eller hold at finde de gode idéer frem, når der er brug for dem og måske en større udfordring at få omsat den gode idé til virkelighed. Green Adventure hjælper deltagerne i gang med processen, så idéudviklingen bliver målrettet og konstruktiv.

Deltagerne kan ved hjælp af vores idéværktøjskasser og procesmagere få genereret, prioriteret og struktureret de konstruktive idéer. Dernæst kvalificeres idéerne for afslutningsvis at implementere dem.

Det sagde Randers Sundhedscenter
Kontakt os for et godt tilbud
firmakurser

Kajakkurser

Havkajak-kurset “DGI Havkajakroer 1” er et 2-dages kursus, som henvender sig til dem, som gerne på egen hånd vil kunne opleve havkajakroningens verden på en sjov, sikker og forsvarlig måde. Kurset bliver afviklet i Udbyhøj ved Randers.

Vi vil i løbet af de 2 dage, kurset varer, komme igennem en teoridel, som omfatter navigation, beklædning, kajakker og kajaktyper. Derudover vil der også være en praktisk del, som foregår på vandet, hvor vi vil øve redninger, ro-tag, svømning med kajak, bugsering og meget mere. Vi vil i den praktiske del gå langsomt frem og lave en masse øvelser og lege, så deltagerne føler sig trygge i og omkring kajakken.

Du vil som kursist desuden blive certificeret efter DGI’s vejledende retningslinjer for havkajakroere, og der udstedes kursusbevis efter gennemførelse af kurset.

Kurset er inkl. udstyr (kajak, vest, pagaj, våddragt og sikkerhedsudstyr).

Læs mere om vores Havkajakkursus den 2. og 3. juli 2016, klik her.

Det sagde Institutionen Haugaardhus
Kontakt os for et godt tilbud
firmakurser